Lenz-koblinger tilpasset DMJK norm C08 fra 2007

Lenz-koblinger tilpasset DMJK norm C08 fra 2007

Søren har tilpasset koblingerne på sin Köf, som kan afkoble automatisk, til DMJK kobling.

Lenz har lavet en Köf i spor0. Desværre sidder koblingerne for lavt i forhold til den DMJK kobling, som anvendes i DMJK. Köffens koblinger er automatiske, så man kan koble vognene fra ved et tryk på styreenheden. 

Billeder af den originale Lenz kobling, læs mere op denne automatiske kobling på Lenz hjemmeside.

KoblingKobling

 

 

Søren har ændret koblingerne på sin Köf, så den nu kan kobles sammen med vogne med DMJK kobling.

Normalt er lokomotiverne forsynet med koblingsbøjle, som vognenes koblingskrog griber fat i, når lokomotivet kører tæt nok på dem. 

Da Köffen fra starten er forsynet med en koblingskrog, der "ryster" ved afkobling, har Søren valgt at bevare denne krog og fjerne den del af koblingen, som vognenes koblingskrog evt kunne komme til at hænge fast i.

 Ny krog

Den oprindelige koblingskrog på Köffen er stadig for lav. Derfor har Søren bøjet den/ændret dens form, så den kan gribe fat i vognens koblingsbøjle, og afpasset krogens længde til den strækning, maskinen kører under afkoblingen. 

KoblingKobling